Polityka jakosci

Misją Firmy AMI- producenta mięsa drobiowego i przetworów mięsnych jest dostarczanie na rynek wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, przy jednoczesnym rozwoju i umacnianiu pozycji ekonomicznej na rynku. Chcemy, aby nazwa naszej Firmy kojarzyła się naszym Klientom z bezpieczną i zdrową żywnością o doskonałych walorach smakowych i odżywczych.

Cel ten realizujemy poprzez:

- posiadanie certyfikatu IFS (International Food Standard) – poziom wyższy 6, nadany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą z Niemiec Gistazert GmbH,

- przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego, jak też uzgodnionych wymagań klienta zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz legalności produkowanych wyrobów,

- utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności,

- planowe oraz systematyczne prowadzenie badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych surowców i wyrobów gotowych, mikrobiologicznych i organoleptycznych surowców i wyrobów gotowych,

- monitorowanie procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobu,

- zapewnienie optymalnych parametrów dostaw surowców i materiałów pomocniczych,

- bieżąca analiza potrzeb i rozpoznawanie oczekiwań klientów umożliwiających budowanie trwałych relacji z Klientem,

- monitorowanie jakości wykonywanych usług poprzez analizę klientów oraz prowadzenie audytów wewnętrznych,

- motywacja pracowników oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

- spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska,

- systematyczne i planowe szkolenie wszystkich pracowników w zakresie stosowanych systemów zarządzania,

- zaangażowanie całej załogi Firmy w zarządzanie jakością, podnoszenie poziomu jakości przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.